Autentificare sindicalisti

Remember Me


 

Extras din Statut


Sindicatul ”ACADEMICA” exprima unitatea de actiune si interese socio-profesionale ale membrilor sai (corpul didactic, cercetatori si personal TESA incadrati la Academia de Studii Economice Bucuresti), fiind exponentul si promotorul legitim al acestor interese si promovandu-le in fata oricarei entitati sau autoritati de care ar depinde recunoasterea, consacrarea ori satisfacerea lor, independent de orice influenta politica sau administrativa.

Ratiunea dominanta a crearii şi regula fundamentala a activităţii Sindicatului ”ACADEMICA” rezida in restaurarea demnitatii socio-profesionale si a prestigiului moral si intelectual ale corpului didactic, cercetatorilor si personalului TESA aderand la sindicat prin cultivarea in invatamantul superior economic, sub toate aspectele sale, a unei conduite individuale si sociale, morale si profesionale de nivel academic, apta sa instaureze un climat si sa promoveze un regim de reala si plenara autonomie universitara.

Sindicatul ”ACADEMICA” promoveaza si apara drepturile si interesele legitime, profesionale, sociale, economice si culturale ale membrilor sai, in fata conducerii administrative din A.S.E. şi Ministerul de resort, a tuturor autoritatilor administrative si judiciare, a organizatiilor si institutiilor nestatale, de care ar depinde existenta, prezervarea ori valorificarea acestor drepturi si interese legitime. Pentru realizarea scopului sau, la nivelul sindicatului se au in vedere urmatoarele activitati:

a) asigurarea dreptului de munca libera, demna si cinstita pentru toti membrii sai, potrivit cu pregatirea profesionala si aptitudinile personale ale fiecaruia;

b) normarea activitatii didactice si de cercetare stiintifica, precum si a activităţii tehnico-economice de specialitate si administrativa conform normelor europene;

c) actiunea comuna si unita contra oricaror incercari administrative-birocratice de subminare a libertatii si democratiei in curs de instaurare in organizarea socio-profesionala si la locul de munca;

d) actiunea sustinuta si solidara pentru ameliorarea conditiilor de munca si viata pentru toti membrii sai, prin promovarea si stimularea cererilor si initiativelor in domeniul salarizarii si normarii muncii, protectiei, securitatii si igienei muncii, modernizarii bazei documentare si tehnico-materiale a A.S.E.;

e) asigurarea conditiilor pentru ridicarea nivelului de pregatire profesionala si stiintifica a membrilor sai prin programe eficiente de perfectionare si calificare la locul de munca ori cu scoaterea din productie, burse si stagii de specializare in tara si strainatate;

f) promovarea salariatilor pe criterii de competenta profesionala, aptitudini profesionale si integritate morala, militand constant in acest sens si contestand – cu motivatie expresa – orice procedura care ar nesocoti aceste criterii;

g) libertatea neingradita a membrilor Sindicatului de a desfasura orice activitate profesionala, stiintifica sau didactica, in tara sau in strainatate, remunerata sau gratuita, sub conditia de a nu afecta indeplinirea sarcinilor de serviciu decurgand din contractul colectiv si contractul individual de munca;

h) libertatea neconditionata a membrilor Sindicatului de a presta servicii de specialitate, asistenta, consultanta, arbitraj, expertiza, ca si de a participa la societati comerciale ori de a administra societati comerciale, fara a se replica vreo incompatibilitate cu calitatea de angajat sau cu statutul de cercetator sau cadru universitar;

i) libertatea participarii membrilor Sindicatului, pe cont propriu si cu titlu personal, la manifestari si asociatii profesionale, stiintifice si universitare in tara si in strainatate – simpozioane, sesiuni, conferinte, congrese, academii, societati, etc.;

j) libertatea membrilor Sindicatului de a publica in periodice romane sau straine, la edituri romane sau straine, cu titlul personal, fara vreo pretentie patrimoniala din partea A.S.E. asupra drepturilor de autor;

k) libertatea informarii si documentarii de specialitate a membrilor Sindicatului, prin sprijinirea de catre A.S.E. a accesului la lucrarile si publicatiile stiintifice de specialitate romane si straine – studii, monografii, tratate, reviste, anale, buletine, cataloage – inlesnirea contractarii de abonamente si a achizitiilor in lei, la cursul oficial de schimb valutar, crearea de posibilităţi pentru copii in interesul departamentelor si formatiunilor de cercetare stiintifica, organizarea de schimburi de experienta, excursii de studii, stagii de documentare;

l) asigurarea pentru membrii Sindicatului a unui nivel al salariilor coroborat cu indicele preturilor marfurilor si tarifelor serviciilor, spre a procura un standard de viata rezonabil;

m) respectarea drepturilor de salarizare si concediu de odihna platit ca si a altor drepturi patrimoniale si sociale ale membrilor si, in acest scop, Sindicatul militeaza pentru:

- realizarea si mentinerea unei juste corespondente intre nivelul de salarizare din invatamantul superior si cel al altor activitati statale economico-sociale;

- desfasurarea activitatii profesionale de ”service”, in conditii corespunzatoare de protectie si igiena muncii;

- respectarea concediului de odihnă, a repaosului saptamanal si a zilelor de sarbatoare sau nelucratoare stabilite conform legii, orice derogari solicitate de A.S.E. trebuind consimtite de Sindicat si suscrise personal de fiecare membru pentru a fi obligatorii, intrucat ele constituie o renuntare la drepturi care nu se prezuma;

- remunerarea corespunzatoare (in regim legal de sporuri stabilite de lege si contractul colectiv de muncă pentru activitati suplimentare) a tuturor activitatilor peste norma de serviciu si in afara programului de munca, daca au fost consimtite de salariat, precum participarea la concursul de admitere (comisii, corectura, supraveghere, evidente), examene in afara celor din norma didactică, cursuri, seminarii, lectii de sinteza, indrumare si alte activităţi didactice extranorma, suma remunoratorie aferenta nefiind plafonata la cifra unui multiplu de salarii lunare sau la luna forfetara.

n) instituirea si promovarea unor masuri de asistenta si protectie sociala (asistenta medicala si tratament gratuite, condiţii adecvate pentru femei in vederea cresterii si educarii copiilor, repartizarea si inscrierea de locuinţe din fondul locative de stat, concedii medicale platite, pensii de asigurari sociale, invatamant, etc.) la nivelul tarilor civilizate ale lumii;

o) ajutorarea membrilor afectati de situatii profesionale personale sau familiale dificile – accident, imbolnavire, deces, etc. – deopotriva cu sprijin material si moral (solidaritate, compasiune, consolare);

p) organizarea si desfasurarea unor activitati sportive, turistice, educative si culturale antrenante, reconfortabile şi stimulatorii, capabile să asigure si sa intretina conditia fizica, morala si spirituala necesara afirmarii plenare a personalitatii umane intr-o societate libera si democratica;

q) combaterea ferma si vehementa a manifestarilor de coruptie, escrocherie, abuz de putere, nepotism, birocratism, rutina şi conservatorism, a dezordinii si anarhiei în raporturile intre membri ori cu conducerea administrativa;

r) amenajarea si intretinerea unui climat social si moral elevat, de stima si pretuire reciproca, a unei ambiante universitare, de demnitate, armonie si colegialitate, pentru a restitui mediului de activitate stilul si tinuta intelectuala ce se cuvin a-l ilustra, anume cele academice;

s) participarea Sindicatului in consiliile facultatilor si Senat, prin reprezentanti, pe baza proportiei efectivului sau in numarul total al salariatilor A.S.E., care sa fie consultati cu privire la orice initiative sau masuri care ar afecta drepturile sau interesele membrilor sai;

ş) respectarea dreptului individual de a forma sau de a se afilia la federatii sau confederatii sindicale nationale sau internationale ca si a liberului exercitiu al activitatii sindicale, inclusive a dreptului de greva, exercitat la limitele legale, asa cum sunt ele consecrate in Conventiile Organizatiei Internationale a Muncii si Pactul International privitor la drepturile economice, sociale si culturale ale omului, la care Romania are parte;

t) protectia libertatii sindicale si a dreptului sindical, ca si a reprezentantilor sindicali, in plenitudinea continutului consacrat acestora prin conventiile si recomandarile Organizatiei Internationale a Muncii.

Activitatea Sindicatului ”ACADEMICA” se calauzeste dupa urmatoarele principii:

a) identificarea cu interesele sociale si profesionale ale membrilor sai, fiind exponentul si promotorul acestora. In virtutea acestui principiu, Sindicatul ”ACADEMICA”, prin reprezentantii sai, desemnati in acest scop, este partener la negociere, incheierea si modificarea contractului colectiv de munca, urmarind actualizarea anuala a clauzelor sale, potrivit cu conditiile nou intervenite;

b) solidaritatea profesionala si sociala a membrilor sai;

c) plenara democratie interna si severa disciplina sindicala;

d) apararea membrilor sai contra încalcarii drepturilor si nesocotirii intereselor lor, impotriva boicotului, sicanelor sau abuzurilor conducerii administrative;

e) independenta patrimoniala si raspundere materiala proprie pentru actiuni sindicale

f) libertatea afilierii la ligi, federatii, confederatii, uniuni sau alte forme de asociere; intersindicala, nationala sau internationala ca si a cooperării intersindicale promovand scopurile si principiile afirmate in prezentul statut;

g) eliberarea mediului universitar de orice dogma ideologica si mercenariat politic, fara afectarea in vreun fel a libertatii de optiune politica a fiecarui membru;

h) recursul, cu preferinta, la dialog si negociere in solutionarea oricaror diferende cu conducerea administrativa.

 
Valid XHTML and CSS.