Autentificare sindicalisti

Remember Me


Pot fi membri ai sindicatului angajati din ramura de activitate - INVATAMANT (Potrivit art. 2 alin. 2 din Legea nr. 54/2003 a sindicatului pot fi membri ai unei organizatii sindicale, persoane din aceeasi ramura sau profesiune, chiar daca isi desfasoara activitatea la angajatori diferiti. Iar potrivit dispozitiilor art. 86 din Codul Muncii dispozitiile aplicabile salariatilor incadrati cu contract pe perioada nederminata se aplica si salariatilor cu contract de munca pe perioada determinata).

Adeziunea se face pe baza de cerere scrisă datata si semnata de solicitant(descarca adeziunea), cu angajamentul respectarii dispozitiilor Statutului.

Calitatea de membru al sindicatului inceteaza prin excludere sau prin retragere. In cazul incetarii calitatii de angajat al A.S.E. Bucuresti prin demisie, sau prin pensionare medicala, ori prin limita de varsta, se poate mentine calitatea de membru al Sindicatului, printr-o declaratie in acest sens a celui interesat.

Excluderea din Sindicat este propusa de Consiliul Dirigent si validata de Adunarea Generala, daca comportamentul si atitudinea membrului de sindicat sunt incompatibile cu scopurile si principiile enuntate in Statut.

Incetarea calitatii prin excludere opereaza de la data validarii propunerii in Adunarea Generala.

Neplata cotizatiei lunare timp de trei luni constituie motiv pentru propunerea excluderii din Sindicatul ”ACADEMICA”.

Retragerea din Sindicatul ”ACADEMICA” se opereaza prin cerere scrisa, datata si semnata de membrul sindical, calitate de membru incetand de la data inregistrarii declaratiei.

 
Valid XHTML and CSS.