Autentificare sindicalisti

Remember Me


Smart Blog
Spor Stabilitate

In urma discutiei avute cu D-na Avocat (15.01.2018) a rezultat urmatorul raspuns:

"Referitor la problema invederata de dvs si membrele de sindicat implicate, privind sporul de stabilitate, am urmatoarele precizari.
In CCM este mentionat dreptul la un spor de stabilitate.
In Legea 153/2016 nu este prevazut acest spor in mod concret. Daca ar fi fost prevazut in mod concret, s-ar fi aplicat suma precizata in lege corespunzatoare acestui spor.
Insa, acest spor este mentinut in continuare.
(1) Prevederile prezentei legi se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017.
(2) Începând cu data de 1 iulie 2017:
a) se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;
Explicatie - daca sporul de stabilititate li s-ar fi cuvenit membrelor de sindicat solicitante in luna mai 2017, in iunie 2017 s-ar fi mentinut nivelul tuturor sporurilor cuvenite (inclusiv cel de stabilitate)
(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creşteri salariale:
a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;
Explicatie - la fel ca mai sus. Daca acestor doamne li s-ar fi cuvenit sporul de stabilitate, ele aveau dreptul sa il primeasca in baza legilor anterioare. Legea 153, desi nu il mai prevede in mod expres, nici nu il scoate din venitul incasat. Dimpotriva, scrie ca se mentine nivelul sporurilor si ca, mai departe, sporurile deja existente se vor majora cu 25%.
Opinia mea este ca au dreptul la spor de stabilitate atat retroactiv, pe ultimii 3 ani, cat si in continuare ca si suma compensatorie tranzitorie.
Aceste explicatii sunt si in urma discutiilor purtate la MEN cu ocazia aparitiei legii 153/2017."
By: administrator On Thursday, 26 April 2018 Comment Comments( 4 ) Hits Views(4292)
Comments(4)
Comments Raspunsul MMJS la adresa trimisa de ASE(privitor la acordarea sporului de stabilitate)

Vizualizati aici raspunsul MMJS.

By: administrator , On Thursday, 26 April 2018
Comments Precizari ale FNS ALMA MATER privind sporul de stabilitate

Raspunsul primit de la FNS ALMA MATER referitor la sporul de stabilitate este:

"Pentru cei care aveau sporul de stabilitate pana in data de 30 iunie 2017:

Legea 153/2017 nu mai prevede existenta sporului de stabilitate, totusi, prin negocieri, el s-a inglobat in cuantumul salariului din 2022. Astfel, cei care aveau spor stabilitate prin HG 38/2017, conform art. 38, al. 2, lit a, au ramas cu salariu de baza + suma corespunzatoare sporului de stabilitate pana in luna decembrie 2017, conform art. 38, al. 3, lit a. Apoi, salariul de baza + suma corespunzatoare sporului de stabilitate s-au majorat cu 25%, pana in luna februarie 2018, conform art. 38, al. 3, lit c, apoi salariul de baza + suma corespunzatoare sporului de stabilitate, din februarie 2018, se majoreaza cu 20% pana in decembrie 2018 (acest lucru s-a obtinut cu greu, abia acum doua saptamani, deoarece, cresterea cu 20% din martie era destinata, conform programului de guvernare, doar functiilor didactice, nu si personalului didactic auxiliar). Incepand din 2019, conform art. 38 al. 4, salariul din decembrie 2018, inclusiv sporul de stabilitate, care este inglobat in acest salariu, se majoreaza, anual, cu ¼ din diferenta dintre salariul corespunzator functiei respective din anul 2022 si salariul din decembrie 2018 (salariu care contine sporul de stabilitate). Deci, nu va exista diminuarea salariului, insa va exista o crestere mai mica anuala a salariului celor care au acum acest spor, fata de cei care nu-l vor mai avea, ca urmare a disparitiei sporului.

Pentru cei care indeplinesc condițiile de acordare dupa data de 01 iulie 2017 exista doua posibilitati de dobandire a lui si anume:

1) Conform legii 153/2017, art. 39, al.(1): „.... pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare.”

Deci, daca promovati in funcție sau grad/ treapta profesionala, sau sunteti numit intr-o noua functie, daca exista un similar in plata, puteti beneficia de drepturile celuilalt salariat, deci si de sporul de stabilitate, la acelasi nivel cu al similarului, similar care a trecut prin etapele mentionate mai sus.

2) Conform OUG 91/2017 art 13, care completeaza articolul 39 al legii 153/2017 prin introducerea alineatului (4).

„ (4) În aplicarea prevederilor alin. (1), în cazul instituțiilor sau autorităților publice aflate în subordinea aceluiași ordonator de credite, având același scop, îndeplinind aceleași funcții și atribuții, aflate la același nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul salariului de bază/indemnizației de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor acestor instituții sau autorități publice subordonate.”

Deci, conform acestui nou alineat, daca in perioada 01 iulie 2017 – 31 decembrie 2018 se indeplinesc conditiile de acordare a sporului de stabilitate, acesta se poate da, doar daca există un similar, in plata, ca functie, gradatie si vechime si care detinea acest spor inainte de 30 iunie 2017, cuantumul pentru acest spor fiind la acelasi nivel cu al similarului, similar care a trecut prin etapele mentionate mai sus.

Atentie, in caz ca nu exista similar in plata, nu se poate acorda acest spor!"

By: administrator , On Thursday, 26 April 2018
Comments Noi precizari ale D-nei Avocat privind sporul de stabilitate

In urma discutiei avute cu D-na Avocat (25.04.2018) a rezultat urmatorul punct de vedere (juridic) ce a fost adus la cunostiinta prorectorului de resort:

" În ceea ce privește sporul de stabilitate, vă transmit următoarele informații:

Potrivit CAP. II: “Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic auxiliar”, din legea 63/2011, salariul este definit după cum urmează:

„Art. 2
(1)Salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile, indemnizaţiile, precum şi alte drepturi salariale prevăzute de prezenta lege.

(2)Salariul de bază este format din:

A. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. 3a sau 3b, după caz, la lege, care include sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate gradele şi treptele profesionale;

B. indemnizaţia de conducere, astfel cum este reglementată în anexa nr. 4 la lege;

C. indemnizaţia pentru învăţământ special;

D. gradaţia de merit, acordată în condiţiile legii;

E. sporul de stabilitate.

Art. 3 din Cap. II din legea 63/2011 spune că: „Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 3a şi 3b la lege este următorul:

E. 1. sporul de stabilitate se acordă pentru o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ;

2. sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă realizată în mod neîntrerupt a celor 10 ani în învăţământ;

3. perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la post nu întrerup vechimea în învăţământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate;

4. sporul de stabilitate se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.”

Pentru cei care aveau sporul de stabilitate pana in data de 30 iunie 2017:

Legea 153/2017 nu mai prevede existenta sporului de stabilitate, totuși, prin negocieri, el s-a înglobat in cuantumul salariului din 2022.

Conform art. 38, al. 3, lit a - cei care aveau spor stabilitate prin HG 38/2017, (potrivit art. 38, al. 2, lit a), au rămas cu salariu de baza + suma corespunzătoare sporului de stabilitate pana in luna decembrie 2017,

Conform art. 38, al. 3, lit csalariul de baza + suma corespunzătoare sporului de stabilitate s-au majorat cu 25%, pana in luna februarie 2018.

Ulterior, salariul de baza + suma corespunzătoare sporului de stabilitate, din februarie 2018, se majorează cu 20% pana in decembrie 2018

Conform art. 38 al. 4 - începând din 2019, salariul din decembrie 2018, inclusiv sporul de stabilitate, care este înglobat in acest salariu, se majorează, anual, cu ¼ din diferența dintre salariul corespunzător funcției respective din anul 2022 si salariul din decembrie 2018 (salariu care conține sporul de stabilitate). Deci, nu va exista diminuarea salariului, însă va exista o creștere mai mica anuala a salariului celor care au acum acest spor, fata de cei care nu-l vor mai avea, ca urmare a dispariției sporului.

Pentru cei care îndeplinesc condițiile de acordare după data de 01 iulie 2017 exista doua posibilități de dobândire a lui si anume:

1) Conform legii 153/2017, art. 39, al.(1): „ (…) pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare.”

Deci, daca se promovează in funcție sau grad / treapta profesionala, sau salariatul este numit într-o noua funcție, daca exista un similar in plata, poate beneficia de drepturile celuilalt, deci si de sporul de stabilitate, la același nivel cu al similarului, similar care a trecut prin etapele menționate mai sus.

2) Conform OUG 91/2017 art 13, care completează articolul 39 al legii 153/2017 prin introducerea alineatului (4).

„ (4) În aplicarea prevederilor alin. (1), în cazul instituțiilor sau autorităților publice aflate în subordinea aceluiași ordonator de credite, având același scop, îndeplinind aceleași funcții și atribuții, aflate la același nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul salariului de bază/indemnizației de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor acestor instituții sau autorități publice subordonate.”

Așadar, conform acestui nou alineat, daca in perioada 01 iulie 2017 – 31 decembrie 2018 se îndeplinesc condițiile de acordare a sporului de stabilitate, acesta se poate da, doar daca există un similar, in plata, ca funcție, gradație si vechime si care deținea acest spor înainte de 30 iunie 2017, cuantumul pentru acest spor fiind la același nivel cu al similarului, similar care a trecut prin etapele menționate mai sus.
Prin similar in plata se înțelege un alt coleg cu aceiași funcție, gradație, transa de vechime in munca, si care are sporul de stabilitate obținut pana la data de 30 iunie 2017.


De exemplu:

Avem la 3 salariați /1A / S / gradația 5 de vechime in munca, unul angajat in mai 2007 si altul in octombrie 2007.
Conform legilor care erau la acea vreme, cel care s-a angajat in mai 2007 a primit, începând cu data de 01 iunie 2017, sporul de stabilitate deoarece a acumulat 10 ani ca salariat la același angajator.

Începând cu luna noiembrie 2017, cel care s-a angajat in luna octombrie 2007, devine similar in plata cu cel care s-a angajat in mai 2007 deoarece capătă si condiția de stabilitate pe care colegul sau a căpătat-o din iunie 2017.
Daca nu exista un astfel de coleg, acest spor nu se poate acorda, deoarece legea nu îl mai prevede!

By: administrator , On Monday, 28 May 2018
Comments Simulare DRU Functii Similare anonimizat

Simulare Functii Similare Spor Stabilitate (19.03.2018) obtinut in urma depunerii memoriului DRU 7/17.01.2018.

By: administrator , On Monday, 28 May 2018
 
Valid XHTML and CSS.