Autentificare sindicalisti

Remember Me


Smart Blog
Propuneri pentru modificarea CCM ASE 2014

Reprezentanti ai Consiliului de Administratie(CA), ai sindicatului “Academica“  A.S.E si ai altor salariati vor incepe negocierile pentru prelungirea Contractului Colectiv de Munca(CCM ASE) (cel actual este valabil pina in luna martie 2015) sau modificarea acestuia prin acte aditionale in luna septembrie/octombrie a anului 2014.

Asteptam propunerile dumneavoastra pentru modificarea CCM ASE prin intermediul sectiunii specifice - CCM ASE NOU din cadrul site-ului sau prin intermediul adresei de e-mail: academica@ase.ro. Este necesar sa va inregistrati in sectiunea Autentificare pentru a putea face comentariile(propunerile) dumnevoastra.

By: administrator On Monday, 03 February 2014 Comment Comments( 11 ) Hits Views(14726)
Comments(11)
Comments Clauza expresa Art.5, alin. 3 din CCM ASE in vigoare

Parcurgeti Art.5, alin.3 din CCM ASE in vigoare - link

By: Reprezentant/CD Nisioiu Codrin , On Wednesday, 10 September 2014
Comments Art.8, alin.1 si 2
 • 5 Octombrie - Ziua Mondiala a Educatiei & 19 Noiembrie - Ziua Nationala a Cercetatorului

Ce manifestari specifice considerati ca trebuie sa cuprinda aceste 2 evenimente? Asteptam feedback-ul dumnevoastra prin intermediul site-ului nostru (aceasta sectiune) sau prin intermediul adresei de e-mail: academica@ase.ro..

By: Reprezentant/CD Nisioiu Codrin , On Wednesday, 10 September 2014
Comments Art. 9 - Strategie anuala de dezvoltare a IS si cercetarii din A.S.E.

In lunile septembrie / octombrie vor exista consultari cu privire la Strategie anuala de dezvoltare a invatamantului superior si a cercetarii din A.S.E. (conform Art.9 al CCM ASE in vigoare). Vom reveni cu o informare dupa realizarea acestor consultari.

By: Reprezentant/CD Nisioiu Codrin , On Wednesday, 10 September 2014
Comments Art. 78, alin. 2 si 3 - obligativitatea invitarii reprezentantilor sindicali Academica la sedintele BCA, Birou Senat si BCP

Parcurgeti Art. 78, alin.2  si 3 din CCM ASE in vigoare - link

By: Reprezentant/CD Nisioiu Codrin , On Wednesday, 10 September 2014
Comments SPOR DE DOCTORAT!

ECHITABIL, JUST, LEGITIM ar fi ca:

SPORUL DE DOCTORAT SA FIE ACORDAT LA TOATE CADRELE DIDACTICE!

By: , On Sunday, 23 November 2014
Comments Art.14, alin. 2 din CCM ASE in vigoare VS CCM Nou

Trebuie completat cu: "...prin afisare la sediul ... / pe site-ul institutiei (precizat link-ul permanent") Unde sunt afisate hotararile actuale?

By: Reprezentant/CD Nisioiu Codrin , On Monday, 12 January 2015
Comments Art.17, alin. 3 din CCM Nou VS CCM ASE in negociere

"CCM ASE in negociere" trebuie sa aiba adaugat la Art.17, Art.17, alin. 3 din CCM Nou.

By: Reprezentant/CD Nisioiu Codrin , On Monday, 12 January 2015
Comments Art.19, alin. 2 din CCM Nou VS CCM ASE in negociere

"CCM ASE in negociere" trebuie sa aiba adaugat la Art.19 alin. 2 : "...dupa efectuarea acestora, conform prevederilor legale in vigoare".

By: Reprezentant/CD Nisioiu Codrin , On Monday, 12 January 2015
Comments Art.25, alin. 1 din CCM Nou VS CCM ASE in negociere

"CCM ASE in negociere" trebuie sa aiba adaugat la Art.25 alin.1 in loc de "in delegare" sa fie "in delegatie".

By: Reprezentant/CD Nisioiu Codrin , On Monday, 12 January 2015
Comments Observatii la contractul colectiv de munca ASE
 1. de vazut ca noul contract sa corespunda cu regulamentul intern ASE (daca se fac modificari in primul, sa se realizeze si in cel de-al doilea)
 2. Art. 26 - punct 3 - de actualizat cu toate sarbatorile legale (de ex - daca 24 ianuarie a fost / va fi votata in Parlament ca zi libera, sa fie mentionata si aici)
 3. Art. 27 - punct 5 - din cate stiu si am calculat, numarul zilelor de concediu pentru cadrele didactice din ASE este de 45 zile - acum in contract apare formularea minim 40 zile
 4. Art 34 - propun un nou punct legat de cadrele didactice - acordarea, o data pe an, pe baza unei cereri individuale, a unei sume in cuantum de 200E, in vederea platii unei taxe de participare la o conferinta stiintifica sau a unei taxe anuale de membru a unei asociatii profesionale/organizatii de specialitate
 5. De asemenea, as trece un articol separat de tipul: ASE se obliga sa asigure accesul cadrelor didactice la baze de date internationale online cu articole stiintifice
 6. La ce se refera articolul 35? punctul 1 a si b - premierea e valabila pentru tot personalul ASE sau doar pentru cadrele didactice? E cumva vorba despre premierea articolelor ISI publicate in strainatate? Trebuie mentionata si o fraza despre stabilirea criteriilor pe baza carora se acorda aceste premii - presupun ca nu primeste toata lumea, ci doar angajatii mai performanti, conform acestor criterii
 7. Art. 78 - punctul 1 - "VA INVITA" in loc de "POATE INVITA"; iar punctul 2 - inteleg ca e doar pe hartie, ca faptic nu prea s-a intamplat
 8. Nu vad referiri / detalii despre:
  • obligativitatea cadrelor didactice de a se evalua odata la 5 ani, folosind fie procedura de evaluare interna, fie promovand la gradul didactic superior
  • conditiile de a primi ore suplimentare in plata cu ora
  • cresterea normei didactice de predare la cadrele fara activitate de cercetare
By: Alin Valentin Angheluta , On Friday, 23 January 2015
Comments Puncte aduse in discutie de Alin, cu opinia SUBSEMNATULUI

Puncte aduse in discutie de Alin, cu opinia SUBSEMNATULUI:
1. de vazut ca noul contract sa corespunda cu regulamentul intern ASE (daca se fac modificari in primul, sa se realizeze si in cel de-al doilea).  - DA, ESTE REALIZAT dar daca se negociaza altfel, Alin are dreptate.
2. Art. 26 - punct 3 - de actualizat cu toate sarbatorile legale (de ex - daca 24 ianuarie a fost / va fi votata in Parlament ca zi libera, sa fie mentionata si aici).  - DECI INCEPEM NEGOCIERILE DUPA 24 IANUARIE?
3. Art. 27 - punct 5 - din cate stiu si am calculat, numarul zilelor de concediu pentru cadrele didactice din ASE este de 45 zile - acum in contract apare formualrea minim 40 zile - CRED CA FORMULAREA ESTE MAI CORECTA SI COFORMA CU CCM ALMA MATER SI ANUME: Cadrele didactice beneficiază de un concediu de odihnă de cel puţin 40 de zile lucrătoare, conform art. 304 alin.13 lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de numarul ae zile aferente vacantelor universitare,stabilite conform graficului activitatilor didactice specifice fiecarui an universitar.
4. Art 34 - propun un nou punct legat de cadrele didactice - acordarea, o data pe an, pe baza unei cereri individuale, a unei sume in cuantum de 200E, in vederea platii unei taxe de participare la o conferinta stiintifica sau a unei taxe anuale de membru a unei asociatii profesionale/organizatii de specialitate. - ESTE UN PUNCT CISTIGAT CU LIMITA DE 150 DE EURO, IAR IN CCM-UL NOSTRU AVEM: Art. 34. Academia de Studii Economice din Bucuresti va acorda personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi de cercetare, din venituri proprii, şi alte sporuri, indemnizaţii şi drepturi salariale suplimentare, în condiţiile legii.
5.De asemenea, as trece un articol separat de tipul: ASE se obliga sa asigure accesul cadrelor didactice la baze de date internationale online cu articole stiintifice - EXISTA IN CARTA ASE SI VLAD POATE CONFIRMA CU ACCES BIBLIOTECA.
6. La ce se refera articolul 35? punctul 1 a si b - premierea e valabila pentru tot personalul ASE sau doar pentru cadrele didactice? PERSONALUL! Art, 35. (1) Părţile contractante convin ca personalul din Academia de Studii Economice din Bucuresti, să beneficieze de următoarele premii................... E cumva vorba despre premierea articolelor ISI publicate in strainatate? Trebuie mentionata si o fraza despre stabilirea criteriilor pe baza carora se acorda aceste premii - presupun ca nu primeste toata lumea, ci doar angajatii mai performanti, conform acestor criterii - PRORECTORUL STANCU ION ARE PROCEDURA SI IN FIECARE AN PREMIAZA
7. Art. 78 - punctul 1 - "VA INVITA" in loc de "POATE INVITA"; iar punctul 2 - inteleg ca e doar pe hartie, ca faptic nu prea s-a intamplat  - (1) Academia de Studii Economice din Bucuresti poate să invite la sedintele consiliului de administratie - NICULAE MIHAITA a fost permanent invitat impreuna cu Presedintele SENATULUI. La sedintele SENATULUI, la fel, am invitatie.
8. Nu vad referiri / detalii despre:
- obligativitatea cadrelor didactice de a se evalua odata la 5 ani, folosind fie procedura de evaluare interna, fie promovand la gradul didactic superior
- conditiile de a primi ore suplimentare in plata cu ora
- cresterea normei didactice de predare la cadrele fara activitate de cercetare
etc.  - SUNT IN REGULAMENTELE DE FUNCTIONARE INTERNA. Nu exista asa ceva nici in CCM pe ramura INVATAMANT.

By: Presedinte , On Friday, 23 January 2015
 
Valid XHTML and CSS.