Autentificare sindicalisti

Remember Me


Arhiva Anunturi

 

2016

2015

 1. Scrisoare catre C.N.R
 2. Rezolutia CNC FNS ALMA MATER 12.12.2015
 3. Scrisoare comuna adresata Presedintelui Romaniei Klaus Werner Iohannis
 4. Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca prevederile art.124 alin.(1) raportate la cele ale art.70 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscala sunt neconstitutionale
 5. Scrisoare deschisa adresata Presedintelui Romaniei Klaus Werner Iohannis
 6. Rezolutia CNC FNS ALMA MATER 12.09.2015
 7. Propuneri cu Titlu de draft la Proiectul noii Legi a Educatiei
 8. LEGE nr. 173/29.06.2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevazute in Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta
 9. Seria intalnirilor de lucru a Coalitiei Nationale pentru Absorbtia Fondurilor Structurale (CNAFS) pe tema absorbtiei fondurilor europene: Administratia Prezidentiala, ANFP
 10. Ordonanta nr. 20/28.07.2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015
 11. Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata
 12. Rezolutie CNC FNS ALMA MATER 13.06.2015
 13. Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor public
 14. Legea nr. 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii
 15. Rectorii din Consortiul Universitaria au semnat o noua rezolutie pentru educatie
 1. Stimaţi colegi,
  Astăzi 20/02/2015 am participat la o discuţie cu d-na Ministru Rovana Plumb la MMFSS, impreună cu domnii Hadar şi Bobulescu. Din partea sindicală au mai fost prezenţi dl Hancescu (FSLI) şi dl Nistor (FSE-SH).
  Primul punct discutat a fost legat de respectarea Acordului în ceea ce priveşte rezolvarea salarizarii personalului nedidactic. D-na Ministru ne-a asigurat că în plus faţă de creşterea salariului minim la 1050 lei, Guvernul a găsit resurse pentru o creştere suplimentara de 10% numai pentru personalul nedidactic din invaţămînt, ca o prima tranşă a creşterii promise. Problema includerii "sporului de vechime" in salariul de bază va putea fi rezolvată doar printr-o Lege nouă a salarizarii bugetarilor, care ar putea fi rezolvată pana la 1 ian. 2016, existînd voinţă politică.
  Personal, am ridicat si problema plăţii zilelor libere cand se lucrează. D-na Ministru a promis că se va ocupa de rezolvarea acestei probleme, fără sa dea un termen.
  Colegii din preuniversitar au ridicat si problema retragerii, la cerere, la pensie, aceasta fiind o problemă a lor, care tot prin modificare a Legii 1/2011 poate fi rezolvată.
  Vicepreşedinte FNS ALMA MATER
  ing. Alex. Simionescu"
 2. Scrisoare Sindicate catre Ministrul Muncii
 3. Adresa catre MECS cu privire la CONTRACT COLECTIV DE MUNCA nr. 1.482 din 13 noiembrie 2014 la Nivel de Grup de Unitati din Sectorul de Activitate "Invatamant Superior si Cercetare"
 4. ETUCE statement on TTIP
 5. ESSDE Higher Education & Research Working Group produces report and declaration in support of early career researchers
 1. Concluziile mesei rotunde Invatamantul nu este o marfa
 2. Tribuna Invatamantului - Invatamantul, la rascruce o dezbatere esentiala care priveste viitorul Europei
 1. Metodologia cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016
 2. Educatia, drept fundamental sau subiect de comercializare?
 3. TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), TiSA (Trade in Services Agreement), CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement)
 4. Update on the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), and the Trade in Services Agreement (TiSA) - Background paper
 5. Invatamantul nu este o "marfa"!
 6. Scrisoare deschisa CNS Cartel Alfa adresata premierului Victor Viorel Ponta
 7. Invitatie masa rotunda "Invatamantul nu este o marfa!" FNS ALMA MATER & TRIBUNA INVATAMANTULUI
 8. Raport MCV 28.01.2015, Technical Report
 9. New Eurydice Report: New approaches to the education evaluation in Europe
 10. Reglementari legislative publicate recent:
 11. Monitorul Oficial Partea I, Nr.48/21.01.2015, Ordin MEN nr. 3070/14.01.2015 pentru modificarea metodologiei cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania.
 12. Monitorul Oficial Partea I, Nr.49/21.01.2015, Ordin MEN nr. 5138/15.01.2014 pentru aprobarea regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului contractual.
 13. Monitorul Oficial Partea I, Nr.52/21.01.2015, Lege nr. 12/20.01.2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003-Codul Muncii.
  Principalele subiecte:
  - absentele nemotivate si concediile fara plata se scad din vechimea in munca, cu exceptia concediilor de formare profesionala;
  - concediul de odihna - perioadele de incapacitate temporara de munca, cele aferente concediului maternal, de risc maternal...se considera perioade de activitate prestata;
  - concediul de odihna neefectuat se acorda intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator;
  - salariul primit de salariatul temporar nu poate fi inferior celui pe care il primeste salariatul Angajatorului, care presteaza aceeasi munca.
 14. Monitorul Oficial Partea I, Nr. 53/22.01.2015 (folositi aceste date pentru cautare), OG Nr. 2/21.01.2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare.
  Subiecte: Institutii publice, dobanzi, Trezorerie.
 15. Monitorul Oficial Partea I, Nr. 53/22.01.2015 (folositi aceste date pentru cautare), HG Nr. 26/14.01.2015 privind organizarea si functionarea MEN.
 16. Monitorul Oficial Partea I, Nr. 54/22.01.2015 (folositi aceste date pentru cautare), HG Nr. 23/14.01.2015 privind aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa.
  Observatie: Angajatorii (inclusiv din sistemul bugetar) stabilesc impreuna cu organizatiile sindicale contractarea achizitionarii tichetelor de masa.
 17. Buget 2015 ordonator principal de credite Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice
 18. Acord colaborare ACADEMICA A.S.E - Sindicat ASF
 19. Colaborare ACADEMICA A.S.E - Angajati UDJ

 

2014


 1. Rezolutie C.N.C. - ALMA MATER 13.12.2014
 2. Reglementari legislative publicate recent:
  1. Monitorul Oficial Partea I, Nr. 960/30.12.2014, Lege Nr. 186/29.12.2014 - Legea bugetului de stat pe anul 2015.
  2. Monitorul Oficial Partea I, Nr. 961/30.12.2014, Lege Nr. 187/29.12.2014 - Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015.
  3. Monitorul Oficial Partea I, Nr. 962/30.12.2014, HG Nr. 1173/29.12.2014 - Pentru modificarea HG nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite.
  4. Monitorul Oficial Partea I, Nr. 968/30.12.2014, OUG Nr. 94/29.12.2014 - Privind modificarea si completarea Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, precum si modificarea OUG nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei.
  5. Monitorul Oficial Partea I, Nr. 952/29.12.2014, Ordin MEN nr. 5076/05.12.2014 - Pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea si selectia lectorilor de limba romana care urmeaza sa predea cursuri de limba, literatura, cultura si civilizatie romaneasca in universitati din strainatate si a Regulamentului privind functionarea Corpului lectorilor in cadrul Institutului Limbii Romane.
 3. Reglementari legislative publicate recent:
  1. Monitorul Oficial Partea I, Nr. 948/23.12.2014, HG Nr. 1137/23.12.2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013: Art. 1. Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice pe anul 2014 cu suma de 6.888 mii lei, la capitolul 51.01 "Autoritati publice si actiuni externe", titlul I "Cheltuieli de personal", din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Finantelor Publice - "Actiuni generale". Art. 2. Sumele alocate potrivit prezentei hotarari vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intra sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, Ordonantei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 280/2013, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013.
  2. Monitorul Oficial Partea I, Nr. 922/18.12.2014, Legea Nr. 168/16.12.2014 pentru aprobarea OG Nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare.
   Subiect: Veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior pot fi utilizate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru reabilitări şi consolidări aprobate prin planul operaţional.
 4. Opinia Consiliului fiscal cu privire la Legea bugetului de stat si Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2015 - 1,2
 5. Academia Sperantei - Editia de Craciun 2014
 6. Budget for education: Differences between European countries have increased shows latest Eurydice report
 7. CD Academica A.S.E multumeste FNS ALMA MATER
 8. Information about ETUCE Central and East European Network – CEENET, Vacancy Notice Programme Officer at the European Trade Union Committee for Education in Brussels
 9. Reglementari legislative publicate recent:
  1. Monitor Oficial nr. 845/20.11.2014, Ordin Ministerul Muncii nr. 2207/17.11.2014 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2014 (9,35 lei).
  2. Monitor Oficial nr. 845/20.11.2014, Ordin Ministerul Muncii nr. 2208/17.11.2014 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2014 (440 lei).
  3. Monitor Oficial nr. 854/24.11.2014, HG nr. 1027/11.11.2014 pentru modificarea si completarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011.
  4. Monitor Oficial nr. 854/24.11.2014, Ordin Ministerul Educatiei nr. 650/19.11.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania.
  5. Monitor Oficial nr. 855/24.11.2014, Ordin Ministerul Educatiei nr. 651/19.11.2014 pentru aprobarea metodologiei privind mobilitatea academica a studentilor.

 10. Decizii de neconstitu​tionalitat​e:
  1. Monitor Oficial nr. 816/10.11.2014, Decizie nr. 443/16.09.2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Art 1 Alin (1) din OUG NR 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
   Subiect: Persoane aflate la pensie au solicitat alocarea intregii sume (nu esalonata) castigata in procese,motivand ca se afla in imposibilitatea recalcularii pensiei, pe baza sumei reale castigate in instanta.
   Respinge CCR!
  2. Monitor Oficial nr. 825/12.11.2014, Decizie nr. 481/23.09.2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Art. 1 Alin (1) si (2), Art 2 Alin (1) si Art 6 din legea 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant.
   Subiect: stabilirea cuantumului brut al salariilor de incadrare conform anexelor din legea 63/2011
   avand in vedere legea 221 si legea 330.
   Respinge CCR!
   Aceasta decizie aduce atingere proceselor pe legea 63/2011!
  3. Monitor Oficial nr. 825/17.11.2014, Decizie nr. 483/23.09.2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Art 9 din OUG 84/2012 si ale Art 6 din OG 29/2013.
   Subiect: indemnizatii reparatorii
   Respinge CCR!
   Cu acelasi subiect Decizia nr. 482/23.09.2014, Monitor Oficial nr. 848/20.11.2014.
   Respinge CCR!
 11. Metodologia privind implementarea proiectului sistemic "Personalul didactic din sistemul de invatamant preuniversitar si universitar de stat - promotor al invatarii pe tot parcursul vietii", Contract nr.: POSDRU/174/1.3/S/149155, Cod SMIS: DE IDENTIFICAT (in cazul identificarii se pot vizualiza informatiile  din Date SMIS - stadiul proiectelor/cererilor de rambursare); o parere avizata asupra unor succesiuni de evenimente intamplate in demerarea acestui proiect; Lista proiectelor finantate si rambursate mai-noiembrie 2014
 12. Joint Declaration on Doctoral Training in Europe 2014
 13. ETUCE Press Release on Future of Teaching Profession
 14. Rezolutie C.N.C. - ALMA MATER 18.10.2014
 15. Apel ETUCE
 16. Scrisoare CNR şi FNS ALMA MATER adresata Primului-Ministru
 17. Comunicat C.N.S. Cartel Alfa
 18. Raspunsul institutiei Avocatul Poporului cu privire la sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative
 19. Ordin MEN Nr. 4424/28.08.2014 privind aprobarea metodologiei de organizare a sectiilor bilingve francofone incluse in proiectul bilateral franco roman "De la invatamantul bilingv catre filierele universitare francofone".
 20. Ordin MEN Nr. 4542/08.09.2014 pentru aprobarea metodologiei cadru privind organizarea si functionarea invatamantului tertiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate in anul scolar 2014-2015.
 21. Ordinul Ministrului Fondurilor Europene Nr. 901/25.08.2014 si al Ministrului Finantelor Publice Nr. 1199/08.09.2014 pentru modificarea si completarea ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2116/2007, privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru programul operational asistenta tehnica.
 22. Rezolutie C.N.C. - ALMA MATER 12.09.2014
 23. Decizii referitoare la exceptia de neconstitutionalitate: 1. Monitor Oficial Partea I, nr. 571/31.07.2014, Decizie CCR nr. 335/12.06.2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Art. II, Art.9 din OUG nr. 80/2010 pentru completarea Art. 11 din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniu bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar.Subiect: ajutoare, indemnizatii de iesire la pensie, retragere, incetarea raporturilor de munca. Actiune respinsa de CCR.
  2. Monitor Oficial Partea I, nr. 576/01.08.2014, Decizie CCR nr. 258/06.05.2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Art.8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice.Subiect: premiul anual. Actiune respinsa de CCR.
  3. Monitor Oficial Partea I, nr. 585/05.08.2014, Decizie CCR nr. 354/24.06.2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Art.9 din OUG nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013. Subiect: indemnizatie lunara reparatorie. Actiune respinsa de CCR.
  4. Monitor Oficial Partea I, nr. 591/07.08.2014, Decizie CCR nr. 346/17.06.2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Art 1 alin (1), Art. 2 alin (1) lit. a) si d) si Art. 12 din Legea 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar si ale Art. 10 din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice.Subiect: reducerea cu 25% a salariilor brute, salariile in valuta, alte drepturi in valuta, cuantumul compensatiei banesti, alte indemnizatii, diminuarea cheltuielilor de personal (2009). Actiune respinsa de CCR.
  5. Monitor Oficial Partea I, nr. 606/14.08.2014, Decizie CCR nr. 345/17.06.2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Art. 74 alin (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii. Subiect: concediere colectiva. Actiune respinsa de CCR.
  6. Monitor Oficial Partea I, nr. 610/18.08.2014, Decizie CCR nr. 419/08.07.2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Art. 9 din OUG 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013 si ale Art. 6 din OG nr. 29/2013. Subiect: se contesta neacordarea tichetelor de masa in institutiile publice, blocarea posturilor, lipsa reducerilor/tarifelor la transport. Actiune respinsa de CCR.
 24. Informare discutii MMFPSPV - Personal Nedidactic din Invatamant
 25. Informare infiintare CS-IFPA si Sedinta Bex 17.07.2014
 26. Decizii referitoare la exceptia de neconstitutionalitate:
  - Decizie nr. 322/10 iunie 2014, Monitor Oficial Partea I, nr. 530 din 16 iulie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Art 9 din OUG nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sistemul bugetar in anul 2013. Subiect: tichete de masa, anumite indemnizatii, reduceri de tarife, gratuitati. Actiune respinsa de CCR.
  - Decizie nr. 334/12 iunie 2014, Monitor Oficial Partea I, nr. 533 din 17 iulie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Art 13 din LEGEA nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice. Subiect: ajutoare, indemnizatii la iesirea la pensie, retragere etc. Actiune respinsa de CCR.
  - Decizie nr. 332/12 iunie 2014, Monitor Oficial Partea I, nr. 545 din 23 iulie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Art 74 Alin. (5) din LEGEA nr. 53/2003 Codul Muncii, Subiect: concediere colectiva. Actiune respinsa de CCR.
 27. HG 582 din 16 iulie 2014, Monitorul Oficial Partea I, nr. 538 din 21 iulie 2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii si numarul maxim de studenti ce pot fi scolarizati in anul universitar 2014 - 2015
 28. HG 580 din 9 iulie 2014, Monitorul Oficial Partea I, nr. 527 din 16 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2014-2015.
 29. ETUCE position on the EU Strategic Framework on Health and Safety at Work 2014 – 2020
 30. Avocatul Poporului se va pronunta privind modificarea Legii Educatiei dupa raspunsul sindicatelor
 31. Politizare VS Sindicalizare
 32. Legea 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului
 33. Legea 92/1.07.2014 VS OUG 77/2013
 34. Hotararea 542/2014 - privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
 35. OMFP 720/2014 - Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora.
 36. Legea 94/2014 pentru aprobarea OUG 8/2009 privind acodarea TICHETELOR DE VACANTA
 37. Rezolutie C.N.C. - ALMA MATER 5.07.2014
 38. OUG 49/26.06.2014
 39. Reducerea CAS trebuie sa se faca la angajat, nu la angajator
 40. Indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav
 41. Joi, 26 iunie 2014, ora 14:00, la sediul din Bd. Gheorghe Magheru, nr. 7, va avea loc intalnirea la nivel de presedinte a confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national pe subiectul modificarii Legii nr. 62/2011 – Legea Dialogului Social. Lista confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national la 23.06.2014
 42. PROIECT de HG privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, a structurii institutiilor de invatamant superior, a domeniilor si programelor de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, a locatiilor geografice de desfasurare, a numarului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si a numarului maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 2014 - 2015
 43. Scrisoare deschisa catre Ministerul Finantelor Publice din partea CNS Cartel Alfa
 44. Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare Dezvoltare si Inovare (CC CDI) (alegeti 16.06.2014, Partea I, Documentul cu nr. 437), Componenta nominala a CC CCDI (Anexa 2)
 45. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013, referitor la efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior(alegeti 19.06.2014, partea I, Documentul cu nr. 449)
 46. Europa 2020 in Romania, Programul National de Reforma 2014, RECOMANDARE A CONSILIULUI privind Programul national de reforma al Romaniei pentru 2014 si care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergenta al Romaniei pentru 2014
 47. Scrisoarea Biroului Executiv National al CNS Cartel ALFA catre Presedintele PSD
 48. Rezolutie C.N.C. - ALMA MATER 26.04.2014
 49. FMI - Romania: Scrisoare de intentie
 50. Comunicat Ad Astra cu privire la respingerea OUG 74/2010
 51. ALERTA a Coalitiei pentru Universitati Curate
 52. Adresa catre Prim-Ministrul Romaniei Victor Viorel Ponta 11.04.2014
 53. Implementarea in Romania a Strategiei Europa 2020
 54. Video SAR al mesei rotunde cu tema "Cum facem din integrarea europeana un succes "
 55. Video rezumate Raport SAR 2014 - Capitol 1, Capitol 2, Capitol 3 - partea 1 si partea 2, Capitol 4, Capitol 5
 56. Consultatii oftalmologice gratuite in A.S.E. 10.03-13.03 2014
 57. Informare vizita de lucru FNS ALMA MATER-universitati/BCU Cluj 3-5.02.2014
 58. RAPORT MEMBRI 2014 - INSCRISI-REPREZENTANTI(aici puteti gasi lista reprezentantilor desemnati de dumnevoastra)
 59. Procedura 2014 de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite
 60. Rezolutie C.N.C. - ALMA MATER 11.01.2014

 

2013

 

 1. Adrese minister privind deblocarea fondurilor universitatilor pentru plata Hotararilor Judecatoresti pe Legea 221/2008(link)
 2. Declaratie comuna a Sindicatelor din Invatamant
 3. 10 mesaje cheie ale Comitetului Sindical European pentru Invatamant(ETUCE-CSEE)
 4. Ziua Internationala a Educatiei
 5. CEE Round Table Baku 26-28 Sep 2013 - 1, 2, 3, 4
 6. Rezolutie C.N.C. - ALMA MATER 7.08.2013
 7. Scrisoare catre Prim-Ministrul al Romaniei Victor Viorel Ponta si ministrii implicati in modificarea Legea Dialogului Social
 8. Cuantumul cotizatiei organizatiilor sindicale afiliate  la FNS ALMA MATER
 9. Rezolutia Congresului al V-lea FNS ALMA MATER
 10. Rezolutie C.N.C. - ALMA MATER 23.03.2013
 11. Semnare Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel de Unitate 21.03.2013 - 1, 2
 12. Comunicat FNS ALMA MATER executari silite universitati pe Legea 221/2008
 13. Declaratia Presedintelui de onoare al ALMA MATER D-ul Razvan C. Bobulescu (membru in Comitetului Sindical European pentru Invatamant(ETUCE-CSEE))
Last Updated on Thursday, 26 January 2017 21:58