Autentificare sindicalisti

Remember Me


OFERTE STATIUNI(2018)

Arhiva ofertelor sindicale poate fi accesata aici.

UTILE

 

NOUTATI 2018

 1. Scrisoare deschisa adresata d-nei Prim Ministru Vasilica-Viorica Dancila
 2. Raspuns MMJS privitor la acordarea sporului pentru conditii de munca
 3. Semestrul European 2018 - Raportul Romaniei (document de lucru)
 4. HG 1014/2015 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite
 5. Raspuns MMJS privitor la acordarea sporului de stabilitate
 6. Ordin comun privind reglementarea functiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regasesc in Anexa 1 din L153/2017
 7. Conform Art. I (109) din OUG 103/2017: Art 129 din L263/2010 devine (1) Ajutorul de deces se achita in termen de 3 zile lucratoare de la solicitare de: .............................................c) casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevazut la art. 6 alin. (1) pct. I, II și IV și alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia. Conform Art.16 din L3/2018, cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:
  • a) asiguratului sau pensionarului, la 4.162 lei;
  • b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.081 lei.
 8. Conform Art. 35(2) din L2/2018: Prin derogare de la prevederile art. 223 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 65.01 „Învățământ“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.02 „Finanțarea de bază a învățământului superior“, este cuprinsă și suma de 38.000 mii lei, pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile de învățământ superior de stat, devenite executorii până la 31 decembrie 2017.
 9. Amendamentul 53 (pag. 1925) asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 - ADMIS: Se suplimenteaza bugetul Ministerului Educației Naționale cu suma de 36.097.079 lei pentru plata in luna ianuarie 2018 a sumelor datorate personalului didactic din invatamantul superior de stat in baza hotararilor judecatoresti.
 10. Conform OUG 90/2017:
  • In anul 2018, instituțiile și autoritățile publice, ..., nu acordă personalului din cadrul acestora tichete cadou, premii și nici indemnizația de hrană și indemnizația de vacanță prevăzute de  L153/2017.
  • In anul 2018, instituțiile și autoritățile publice ... acordă o singură indemnizație de vacanță sau o singură primă de vacanță, după caz, sub formă de vouchere, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014 cu modificările și completările ulterioare.
 11. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se majorează la 1.900 lei lunar incepand cu 1 ianuarie 2018 conform HG 846/2017
 12. Se vor operationaliza prin intermediul L153/2017 in cazul existentei surselor bugetare/proprii aferente:
  • o crestere cu 25% a salariilor de baza si a cuantumului brut al sporurilor, pentru tot personalul din invatamant, incepand cu 1 ian. 2018 - Capitolul IV, Art. 38, 3(a) din  L153/2017 - REALIZAT;

  • o crestere cu 20% a salariilor de baza si a cuantumului brut al sporurilor, pentru personalul didactic (predare si auxiliar) din invatamant, incepand cu 1 martie 2018 - Capitolul IV, Art. 38, 3(d) din L153/2017 - REALIZAT;
  • un spor de solicitare neuropsihica de 10% pentru personalul didactic de predare din invatamant (propus initial de FN Alma Mater); sporul se va acorda in acelasi procent (10%) tuturor colegilor, indiferent de vechimea cadrului didactic, incepand cu 1 dec. 2018 - Anexa 1, Sectiunea B, Art. 16 din L153/2017;

  • indemnizatie de vacanta (un salariu minim brut pe tara garantat in plata - 1.900 lei) si indemnizatie de hrana (doua salarii minime brute pe tara garantate in plata - 3.800 lei), incepand cu 1 dec. 2018, pentru toti salariati;
  • un spor de 10% de performanta academica, pentru maximum 15% din personal, din venituri proprii - Anexa 1, Sectiunea B, Art. 5 (3) din L153/2017;

  • bibliotecarii din universitati si ceilalti colegi ai lor de specialitate din bibliotecile universitare au fost trecuti la didactic auxiliar, cu aceleasi salarii pe care le stiu din grila de la Cultura;

Arhiva anunturilor poate fi accesata aici.

 

Last Updated on Monday, 19 March 2018 15:37
 
Valid XHTML and CSS.