România, la 100 de ani

Autentificare sindicalisti

Remember Me


Sindicatul ACADEMICA A.S.E

OFERTE STATIUNI(2018)

Arhiva ofertelor sindicale poate fi accesata aici.

UTILE

 

NOUTATI 2018

 1. Retea si harta parteneri afiliati UP Romania pentru folosirea voucherelor de vacanta
 2. Procedura ASE de acordare a voucherelor de vacanta - Ed. 2018
 3. Stabilirea modalitatii de acordare a voucherelor de vacanta (un salariu minim brut pe tara garantat in plata(2017) - 1450 lei/salariat) pentru perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018 se face conform OMEN 3560/2018 si prin OMEN 3751/2018, iar incepand cu 1 dec. 2018 se va acorda indemnizatia de vacanta (un salariu minim brut pe tara garantat in plata(2018) - 1.900 lei) conform art.26 alin. (4) din L153/2017
 4. Vouchere de vacanta prezente in piata: Sodexo - Turist Pass, Parteneri Turist Pass; Edenred - Vouchere de vacanta; UP Romania - Cheque Vacances. Conform Art. 6. (6) din OMEN 3751/2018 - Sumele reprezentand voucherele de vacanta nu intra in baza de calcul al contributiilor de asigurari sociale si contributiilor de asigurari sociale de sanatate, dar contravaloarea acestor vouchere este supusa impozitarii, in luna in care au fost acordate beneficiarului. Impozitare: doar la angajat, 10% impozit pe venit provenit din voucherele de vacanta primite.
 5. Pozitia Academiei Romane privind Strategia Nationala de Educatie Parentala
 6. Rezolutia Consortiului Universitaria 22-24.06.2018, Comunicat Consortiu Universitaria
 7. Comunicat CNC FNS ALMA MATER 14.06.2018
 8. Rezolutia CNC FNS ALMA MATER 9.06.2018
 9. Semestrul european si proceselor subsumate (2018) - RECOMANDARE A CONSILIULUI privind Programul National de Reforma al Romaniei pentru 2018 si care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al Romaniei pentru 2018PROGRAMUL DE CONVERGENTA 2018-2021; NATIONAL REFORM PROGRAMME  2018.
 10. Cuantum cotizatie FNS ALMA MATER 2018
 11. Conform OUG 41/2018 - (7) Incepand cu luna mai 2018 și pana la data de 30 noiembrie 2018, personalul din invatamantul superior de stat poate beneficia de indemnizatia de hrana, in cuantumul lunar stabilit la alin. (1) -  a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată(2018) - 3800 lei/12, care se acordă în exclusivitate din venituri proprii ale universităților de stat; (8) Indemnizația de hrană acordată potrivit alin. (7) nu va fi inclusă în anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la art. 25 alin. (1) din L153/2017, iar incepand cu 1 dec. 2018 se va acorda indemnizatia de hrana conform art. 18 din L153/2017.
 12. Functionarea sistemului (procesul specific) voucherelor de vacanta se realizeaza ca in figura de mai jos (exemplificare pe Sodexo - Turist Pass):
 13. Sursa: https://ro.benefits-rewards.sodexo.com/sites/ro/files/profil-optimizare-fiscala/sistem-tichete-vacanta-turist-pass-sodexo-optimizare-fiscala-2016-RO.jpg
 14. 2018 European Semester: Country Specific Recommendation / Commission Recommendation - Romania
 15. ETUCE - Education trade unions’ demands to the Paris Ministerial Conference of 24 - 25 May 2018 - The future of the Bologna Process is jeopardised by inadequate working conditions and the low status of employees in the sector
 16. Academics United for Quality Higher Education - The Views of the European Education Trade Unions on the Future of the Bologna Process
 17. Paris Ministerial Meeting on 23-25 May where ministers for education from 48 European countries celebrated the 30th anniversary of the Magna Charta Universitatum and  the 20th anniversary of the Bologna Process - Paris Communiqué, Appendix I, Appendix II, Appendix III and Appendix IV.
 18. Modernisation of higher education in Europe
 19. CNSPIS - Propunerea CNSPIS privind Metodologia de alocare a cifrei de scolarizare pe domenii universitare pentru LMD 2018-2019, Punctul de vedere al CNSPIS privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru anul 2018-2019; MEN - Strategia repartizare preliminara locuri bugetate 2018-2019; CNFIS - ANS - Studenti fizici(2012-2018), GUV RO - Strategia Nationala pentru invatamant Tertiar 2015-2020, Strategia Nationala pentru Competitivitate 2015-2020, Strategie Nationala CDI 2014-2020; ACAD RO - Strategia de dezvoltare a Romaniei 2018-2038; Strategia educatiei si formarii profesionale din Romania pentru perioada 2016-2020; MMJS - Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 2014-2020 si a Planului de actiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei; CCR - Analiza fundamentarii si evolutiei situatiei obiectivului privind cresterea procentului absolventilor de invatamant superior, in conformitate cu prevederile Strategiei Europa 2020(Raport de audit al performantei); BM - Raport privind analiza functionala a sectorului invatamantului superior
 20. Noua Agenda UE pentru Invatamant Superior
 21. Rezolutia CNC FNS ALMA MATER 17.03.2018
 22. Scrisoare deschisa adresata d-nei Prim Ministru Vasilica-Viorica Dancila
 23. Raspuns MMJS privitor la acordarea sporului pentru conditii de munca
 24. Semestrul European 2018 - Raportul Romaniei (document de lucru)
 25. HG 1014/2015 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite
 26. Raspuns MMJS privitor la acordarea sporului de stabilitate
 27. Ordin comun privind reglementarea functiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regasesc in Anexa 1 din L153/2017
 28. Conform Art. I (109) din OUG 103/2017: Art 129 din L263/2010 devine (1) Ajutorul de deces se achita in termen de 3 zile lucratoare de la solicitare de: .............................................c) casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevazut la art. 6 alin. (1) pct. I, II și IV și alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia. Conform Art.16 din L3/2018, cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:
  • a) asiguratului sau pensionarului, la 4.162 lei;
  • b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.081 lei.
 29. Conform Art. 35(2) din L2/2018: Prin derogare de la prevederile art. 223 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 65.01 „Învățământ“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.02 „Finanțarea de bază a învățământului superior“, este cuprinsă și suma de 38.000 mii lei, pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile de învățământ superior de stat, devenite executorii până la 31 decembrie 2017.
 30. Amendamentul 53 (pag. 1925) asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 - ADMIS: Se suplimenteaza bugetul Ministerului Educației Naționale cu suma de 36.097.079 lei pentru plata in luna ianuarie 2018 a sumelor datorate personalului didactic din invatamantul superior de stat in baza hotararilor judecatoresti.
 31. Conform OUG 90/2017:
  • In anul 2018, instituțiile și autoritățile publice, ..., nu acordă personalului din cadrul acestora tichete cadou, premii și nici indemnizația de hrană și indemnizația de vacanță prevăzute de  L153/2017.
  • In anul 2018, instituțiile și autoritățile publice ... acordă o singură indemnizație de vacanță sau o singură primă de vacanță, după caz, sub formă de vouchere, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014 cu modificările și completările ulterioare.
 32. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se majorează la 1.900 lei lunar incepand cu 1 ianuarie 2018 conform HG 846/2017
 33. Se vor operationaliza prin intermediul L153/2017 in cazul existentei surselor bugetare/proprii aferente:
  • o crestere cu 25% a salariilor de baza si a cuantumului brut al sporurilor, pentru tot personalul din invatamant, incepand cu 1 ian. 2018 - Capitolul IV, Art. 38, 3(a) din  L153/2017 - REALIZAT;

  • o crestere cu 20% a salariilor de baza si a cuantumului brut al sporurilor, pentru personalul didactic (predare si auxiliar) din invatamant, incepand cu 1 martie 2018 - Capitolul IV, Art. 38, 3(d) din L153/2017 - REALIZAT;
  • un spor de solicitare neuropsihica de 10% pentru personalul didactic de predare din invatamant (propus initial de FN Alma Mater); sporul se va acorda in acelasi procent (10%) tuturor colegilor, indiferent de vechimea cadrului didactic, incepand cu 1 dec. 2018 - Anexa 1, Sectiunea B, Art. 16 din L153/2017;

  • indemnizatie de vacanta (un salariu minim brut pe tara garantat in plata - 1.900 lei) si indemnizatie de hrana (doua salarii minime brute pe tara garantate in plata - 3.800 lei), incepand cu 1 dec. 2018, pentru toti salariati;
  • un spor de 10% de performanta academica, pentru maximum 15% din personal, din venituri proprii - Anexa 1, Sectiunea B, Art. 5 (3) din L153/2017;

  • bibliotecarii din universitati si ceilalti colegi ai lor de specialitate din bibliotecile universitare au fost trecuti la didactic auxiliar, cu aceleasi salarii pe care le stiu din grila de la Cultura;

Arhiva anunturilor poate fi accesata aici.

 

Last Updated on Tuesday, 07 August 2018 16:43
 
Valid XHTML and CSS.